SYNDICATS WATCH
FGTB - ABVV

Vakbondsrechten // Collectieve actie wordt bedreigd Naar aanleiding van de veroordelingen van vakbondsmensen in Antwerpen en Luik wegens ‘het opzettelijk hinderen van het verkeer’ (artikel 406 van het Strafwetboek) wil het ABVV de democratische gevaren die deze uitspraken met zich meebrengen aan de kaak stellen. Als ...
Syndicaliste, pas criminel.le// La grève est un droit fondamental Suite aux condamnations de syndicalistes à Anvers et à Liège pour « entrave méchante à la circulation » (article 406 du code pénal), la FGTB veut soulever les dangers démocratiques que ces décisions comportent. Si nos moyens d’action sont criminalisés, ...
La loi sur la marge salariale écrase nos salaires \\ Pourquoi doit-elle changer? La FGTB réclame une réforme de la loi sur la marge salariale qui permette davantage de liberté de négociation ! Pourquoi ? Pour 6 raisons, que la FGTB a décidé de vous détailler ici : 1. Elle est inadaptée à ...
Jouw ledenblad binnenkort online! De nieuwe website en nieuwe mobiele applicatie van De Nieuwe Werker zien op 24 september 2021 het levenslicht !
www.denieuwewerker.be
Loonnormwet verplettert onze lonen De loonnormwet is oneerlijk, onrechtvaardig en onverantwoord. Waarom? 1. Ze is niet aangepast aan de huidige sociaaleconomische realiteit. 2. Ze zorgt voor ongelijke verdeling van onze welvaart. 3. De vergelijking met onze buurlanden is niet objectief. 4. De sociale partners ...
Dès le 24 septembre, votre magazine Syndicats online ! Le magazine de la FGTB se modernise! Rendez-vous dès le 24 septembre sur www.syndicatsmagazine.be
1er mai 2021 - Message de Thierry Bodson, Président de la FGTB 𝗟𝗲 𝟭𝗲𝗿 𝗺𝗮𝗶 𝗲𝘀𝘁 𝗻𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗷𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗳𝗲̂𝘁𝗲 ! La fête des travailleurs et des travailleuses pour plus de droits, de progrès social et de qualité de vie. Découvrez le message de Thierry Bodson, Président de la FGTB.
Caroline Copers | 1 Mei Boodschap van Caroline Copers, Algemeen-secretaris Vlaams ABVV, voor 1 Mei
AIP \\ Blocage des négociations Thierry Bodson, Président de la FGTB, revient sur les raisons du blocage des négociations pour un accord interprofessionnel. Pour la FGTB, sans solidarité, aucun accord interprofessionnel n'est possible.
Het probleem met de loonnormwet In woord en beeld: het probleem met de loonnormwet. Een extra stimulans om maandag in je kot te blijven voor een hoger loon. #29maart #koopkracht #radiosyndical
Sociale dumping// Elk jaar rond 25 maart organiseert het ABVV acties tegen sociale dumping. Elk jaar rond 25 maart organiseert het ABVV acties tegen sociale dumping. Wat is sociale dumping? Een geheel aan praktijken van vaak malafide werkgevers die worden toegepast om zoveel als mogelijk kosten te drukken en sociale bijdragen tot een minimum ...
Dumping social// La FGTB met en lumière la problématique du dumping social. DUMPING SOCIAL// Cette semaine est une semaine d’actions ! Tous les ans, au mois de mars, la FGTB met en lumière la problématique du dumping social. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des mécanismes que le monde patronal met en ...
Naar een solidariteitsfonds voor de minimumlonen In het kader van de onderhandelingen voor een Interprofessioneel Akkoord voor ‘21-‘22, legt het ABVV de oprichting van een solidariteitsfonds voor de minimumlonen op de onderhandelingstafel. #ABVV
AIP : Vers un fonds de solidarité pour les salaires minimums Le fonds de solidarité, proposé par la FGTB, permettrait d’augmenter progressivement le salaire minimum vers les 14€ brut de l’heure (2300€ brut par mois).
Un petit effort pour les patrons, un grand pas pour beaucoup de travailleuses et travailleurs vers ...
C’est quoi l’AIP ? C’est quoi l’AIP ?
Pourquoi les syndicats refusent la marge salariale de 0,4% ?
Que veut la FGTB ?
Réponses en video
#FGTB #AIP
Thierry Bodson - La grève est un droit Le 23 novembre 2020, 17 syndicalistes ont été condamnés à des peines de 15 jours à 1 mois de prison avec sursis par le Tribunal de Liège, pour entrave méchante à la circulation.

C’est l’action syndicale et celle de tous ...
Staken is een recht ... dat sterk wordt bedreigd ABVV-voorzitter Thierry Bodson legt uit waarom de veroordeling van 17 vakbondsleden een zware aantasting is van het stakingsrecht en waarom dit een bedreiging is voor alle sociale bewegingen en elke persoon die deelneemt aan een protestactie in de openbare ruimte. ...
Na corona, anders en beter - ABVV-barometer 2020 In de 'Sociaal-economische barometer 2020' toont ABVV aan dat de coronacrisis de ongelijkheden en onrechtvaardigheden nog verscherpt en versterkt. Maar de crisis leert ook dat de economie en de samenleving in crisistijden blijven draaien dankzij werknemers, dat de overheid en ...
Stem ABVV lijst 3 Stemmen voor ABVV lijst 3: hoe doe je dat in je bedrijf of via e-voting?
Stem ABVV lijst 3 per brief Stemmen per brief voor het ABVV lijst 3: hoe doe je dat?
Comment voter par correspondance ? Qui dit contexte de crise sanitaire, dit modalités particulières pour voter lors des élections sociales qui se tiennent en novembre. Découvrez dans cette vidéo comment voter liste 3 FGTB par correspondance. #ES2020
1 meiboodschap Miranda Ulens ABVV De werknemers, onze sociale zekerheid en onze solidariteit houden het land recht. Samen bouwen we aan 'Zekerheid voor Morgen'.
1 meiboodschap Miranda Ulens algemeen secretaris ABVV
Zekerheid voor Morgen 1 mei 2020 ABVV Deze 1 mei wensen we iedereen 'Zekerheid voor Morgen'. Samen staan we sterk, ook van thuis uit.

Load More ... On nous a supprime les autorisations pour publier ... Bonne Fin du monde a tous ... Nous vous invitons a prendre du temps pour preparer la revolution ...